Array
(
  [node_srl] => 57547
  [parent_srl] => 0
  [menu_name_key] => 홍보센터
  [isShow] => 1
  [text] => 홍보센터
  [href] => https://www.rayence.com/news
  [url] => news
  [is_shortcut] => Y
  [desc] => 
  [open_window] => N
  [normal_btn] => 
  [hover_btn] => 
  [active_btn] => 
  [selected] => 1
  [expand] => N
  [list] => Array
    (
      [57632] => Array
        (
          [node_srl] => 57632
          [parent_srl] => 57547
          [menu_name_key] => 뉴스
          [isShow] => 1
          [text] => 뉴스
          [href] => https://www.rayence.com/news
          [url] => news
          [is_shortcut] => Y
          [desc] => 뉴스
          [open_window] => N
          [normal_btn] => 
          [hover_btn] => 
          [active_btn] => 
          [selected] => 0
          [expand] => N
          [list] => Array
            (
            )

          [link] => 뉴스
        )

      [57550] => Array
        (
          [node_srl] => 57550
          [parent_srl] => 57547
          [menu_name_key] => CSR소식
          [isShow] => 1
          [text] => CSR소식
          [href] => https://www.rayence.com/news_csr
          [url] => news_csr
          [is_shortcut] => Y
          [desc] => 
          [open_window] => N
          [normal_btn] => 
          [hover_btn] => 
          [active_btn] => 
          [selected] => 1
          [expand] => N
          [list] => Array
            (
            )

          [link] => CSR소식
        )

      [57551] => Array
        (
          [node_srl] => 57551
          [parent_srl] => 57547
          [menu_name_key] => 사내소식
          [isShow] => 1
          [text] => 사내소식
          [href] => https://www.rayence.com/pr
          [url] => pr
          [is_shortcut] => Y
          [desc] => 
          [open_window] => N
          [normal_btn] => 
          [hover_btn] => 
          [active_btn] => 
          [selected] => 0
          [expand] => N
          [list] => Array
            (
            )

          [link] => 사내소식
        )

      [57552] => Array
        (
          [node_srl] => 57552
          [parent_srl] => 57547
          [menu_name_key] => 홍보영상
          [isShow] => 1
          [text] => 홍보영상
          [href] => /movie
          [url] => /movie
          [is_shortcut] => Y
          [desc] => 
          [open_window] => N
          [normal_btn] => 
          [hover_btn] => 
          [active_btn] => 
          [selected] => 0
          [expand] => N
          [list] => Array
            (
            )

          [link] => 홍보영상
        )

      [57633] => Array
        (
          [node_srl] => 57633
          [parent_srl] => 57547
          [menu_name_key] => 오시는 길
          [isShow] => 1
          [text] => 오시는 길
          [href] => https://www.rayence.com/location
          [url] => location
          [is_shortcut] => Y
          [desc] => 오시는 길
          [open_window] => N
          [normal_btn] => 
          [hover_btn] => 
          [active_btn] => 
          [selected] => 0
          [expand] => N
          [list] => Array
            (
            )

          [link] => 오시는 길
        )

    )

  [link] => 홍보센터
)


	

	
	

[CSR] 레이언스 행복 나눔 도시락 1월 봉사 일지

2016.01.29


기대와 설렘이 가득한 2016년 1월 입니다. 올해에도 항상 웃음과 따뜻함이 넘쳐나는 행복한 하루하루 되시길 바라며, 

2016년 1월, 레이언스인의 독거 어르신을 위한 행복 나눔 도시락  봉사 활동은 매서운 칼 바람 추운 날씨에도 불구하

고 계속되고 있습니다.

 

 도시락봉사2.png 도시락봉사 3.png

 

▲ 행복 나눔 도시락 봉사단 7기 (2016. 1. 6) ▲ 

 

도시락봉사 4.png 도시락봉사 7.png

    도시락봉사 5.png 도시락봉사 6.png   

 

▲ 행복 나눔 도시락 봉사단 8기 (2016. 1. 13) ▲ 

 

 도시락봉사 8.png 도시락봉사 9.png    도시락봉사10.png 도시락봉사 11.png   

 

  ▲ 행복 나눔 도시락 봉사단 9기 (2016. 1. 20) ▲

 

 

도시락봉사 12.png 도시락봉사 13.png

도시락봉사 14.png 도시락봉사 15.png

 

 ▲ 행복 나눔 도시락 봉사단 10기 (2016. 1. 27) ▲

 

 

 

봉사활동을 할 때마다 느끼는 점이지만, 누구를 도울 수 있다는 건 정말 행복한 일인 것 같습니다.  비록  반나절의 짧은 시간이지만 봉사를 다녀온 직원들은 우리의 작은 관심과 정성이 어르신에게 큰 힘이 된다는 것과 나눔의 소중함을   느끼며 돌아오게 됩니다.  추운 날씨에 건강 조심하시고, 날씨는 춥지만 마음은 늘 따뜻하시길 바랍니다.

 

 

 

맨위로